40-615 Katowice ul. W.Jankego 11
tel. +48 32 722 07 07

Iwona Kotowicz

Kancelaria Komornicza w Katowicach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Komornik Iwona Kotowicz
Kancelaria Komornicza w Katowicach

Zgodnie z art. 10. 1. ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości; 2) o wydanie nieruchomości; 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. 3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach Iwona Kotowicz informuje również, że posiada dostęp do systemu poszukiwania rachunków bankowych dłużnika OGNIVO i możliwość składania zapytań do ZUS-EKS, CEiDG, CEPIK elektronicznie.

Nasza Komornik KatowiceKancelaria

System Bankowy OGNIVO – umożliwia bezpieczna i szybką komunikację online pomiędzy bankami a komornikiem - w tym bieżące pozyskiwanie informacji dotyczących rachunków bankowych dłużnika,

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)
– która umożliwia prowadzenie postępowań egzekucyjnych w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy,

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
– umożliwiający pozyskanie informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS,

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK)
– który obejmuje centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach,

Platforma Usług Elektronicznych ZUS
– dzięki której pozyskać można dane ze zbiorów ubezpieczeniowych ZUS,

System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG)
– który umożliwia pozyskanie informacji o podmiotach prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązania z innymi podmiotami.


Więcej informacji o dłużniku to potencjalnie większe szanse na wyegzekwowanie należności, a dostęp do powyższych systemów pozwala na kompleksowe gromadzenie i bieżącą weryfikację danych dłużnika, co niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

 
KontaktKomornik KatowiceDojazd
  • Telefony:

   tel. +48 32 722 07 07
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Godziny pracy kancelarii:
   poniedziałek: 9:00 - 17:00
   wtorek - piątek: 7:30 - 15:30


   Komornik przyjmuje interesantów:
   poniedziałek: 11:00 - 17:00

   Kasa Kancelarii czynna:

   poniedziałek: 9:00 - 17:00
   wtorek - piątek: 7:30 - 15:30


   Godziny pracy kancelarii i przyjęcia stron:

   poniedziałek 9:00 do 17:00

   Dyżur Komornika

   poniedziałek 11:00-17:00

   Rachunek bankowy:

   ING Bank Śląski SA: 61 1050 1214 1000 0090 9215 9277